Etalase

.:: Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid | rumahfiqih.com ::.

Judul : Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
Penulis :
Editor : Fatih
Setting : Fayyad
Cover : Faqih
Design : Fawwaz
Jenis Cover : Hardcover
Penerbit : Rumah Fiqih Publishing
Kertas/Ukuran : B5
Tebal : 340 hlm.
Harga : Rp. 145.000,- - Rp. 125.000,-

Daftar Isi

PENGANTAR
DAFTAR ISI

Bagian Pertama Pengertian Masjid

BAB 1 : PENGERTIAN MASJID & KEUTAMAAN
A. Pengertian
      1. Masjid
      2. Al-Jami’
      3. Az-Zawiyah
      4. Mushalla
      6. Langgar
      7. Surau
B. Keutamaan Masjid
      1. Sebaik-baik Tempat di Bumi
      2. Sebaik-baik Majelis
      3. Menerangi Penduduk Langit

BAB 2 : MASYRU'IYAH MEMBANGUN MASJID
A. Perintah Membangun Masjid
      1. Al-Quran
      2. As-Sunnah
B. Keutamaan Membangun Masjid
C. Lokasi Yang Amat Butuh Masjid
      1. Pusat Perbelanjaan
      2. Jalan Tol
      3. Terminal, Stasiun, Bandara
      4. Perkantoran
      5. Pemukiman
D. Masjid Dhirar
      1. Sebab Turun Ayat
      2. Hukum Masjid Dhirar
E. Penyebaran Masjid
      1. Mesir
      2. Spanyol
      3. Cina
      4. India
      5. Turki
      6. Benua Eropa
      7. Amerika

BAB 3 : BERBAGAI FUNGSI MASJID
A. Fungsi Utama : Tempat Ibadah
      1. Shalat Fardhu
      2. Shalat Sunnah Tarawih
      3. Shalat Tahiyatul Masjid
      4. I’tikaf
      5. Bertasbih dan Dzikir Kepada Allah
B. Fungsi Penunjang
      1. Pusat Pendidikan
      2. Pusat Informasi Masyarakat
      3. Pusat Kesehatan dan Pengobatan
      4. Tempat Akad Nikah
      5. Tempat Bersosialisasi
      6. Tempat Mengatur Negara & Strategi Perang
C. Salah Paham Fungsi Masjid
      1. Akad Nikah
      2. Pesta Walimah
      3. Tempat Bermain Anak

BAB 4 : SEJARAH AWAL MASJID DI DUNIA
A. Ka’bah Baitullah
B. Masjid Al-Aqsha
      1. Keutamaan Masjid Al-Aqsha
      2. Problematika Masjid Al-Aqsha
B. Masjid Abu Bakar
C. Masjid Amar bin Yasir
D. Masjid Quba’
E. Masjid Nabawi di Madinah
      1. Keutamaan Masjid Nabawi
      2. Perluasan Masjid An-Nabawi

Bagian Kedua Hukum-hukum Masjid

BAB 1 : SYARAT PEMBANGUNAN MASJID
A. Syarat Asasi
      1. Jamaah
      2. Tempat
      3. Imam
B. Syarat Administratif
      1. Indonesia
      2. Mesir

BAB 2 : HUKUM TERKAIT BANGUNAN MASJID
A. Kapan Suatu Bangunan Disebut Masjid?
      1. Bukan Bentuk Bangunan
      2. Ikrar dan Penetapan Sebagai Masjid
B. Lahan
      1. Syarat Lahan
      2. Masjid Bekas Kuburan
      3. Pembebasan Tanah Untuk Masjid
      4. Lokasi
C. Bagian Bangunan Masjid
      1. Mihrab
      2. Mimbar
      3. Menara
      4. Kubah
      5. Tempat Wudhu, Kamar Mandi dan Toilet
D. Mengubah Gereja Menjadi Masjid
E. Masjid Menghadap Kuburan

BAB 3 : MASJID DIBANGUN DENGAN ZAKAT?
A. Jumhur UIama : Tidak Boleh
      1. Mazhab Al-Hanafiyah
      2. Mazhab Al-Malikiyah
      4. Mazhab Al-Hanabilahah
B. Pendapat Yang Membolehkan
      1. Imam Ar-Razi
      2. Anas bin Malik dan Al-Hasan Al-Basri?
      3. Syiah Imamiyah Ja'fariyah
      4. Syiah Zaidiyah
      5. As-Sayyid Muhammad Shadiq Khan
      6. Syeikh Rasyid Ridha
      7. Syeikh Mahmud Syaltut
      8. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

BAB 4 : RENOVASI & MENGHIAS MASJID
A. Tasy-yid Al-Masjid
      1. Pengertian
      2. Hukum
B. Tazyin Al-Masjid
      1. Pengertian
      2. Hukum
C. Naqsy Al-Masjid
      1. Pengertian : Naqsy
      2. Hukum Naqsy Masjid
      3. Sebab Kemakruhan
D. Masjid-masjid Indah Dunia
      1. Masjid Al-Haram, Mekkah
      2. Masjid Nabawi, Madinah
      3. Masjid Bani Umayyah di Damaskus Syria
      4. Masjid Al-Azhar Mesir
      5. Masjid Cordoba Spanyol
      6. Masjid Sultan Ahmed - Masjid Biru, Istanbul

BAB 5 : ARAH KIBLAT
A. Keharusan Menghadap Kiblat
B. Keharusan Berijtihad
C. Mengukur Kiblat Dengan Posisi Matahari
      1. Matahari Tepat Di Atas Ka’bah
      2. Negara Yang Tidak Bersamaan Siangnya Dengan Makkah
      3. Kelebihan dan Kekurangan
D. Mengukur Kiblat Dengan Google Earth
      1. Mengenal Google Earth
      2. Cara Pengukuran
E. Gempat Tidak Mengubah Arah Kiblat
F. Menyiasati Masjid Yang Terlanjur Melenceng

BAB 6 : LARANGAN & KEBOLEHAN DALAM MASJID
A. Larangan
      1. Meludah
      2. Memasukkan Najis
      3. Berjual-beli
      4. Mengumumkan Kehilangan
      5. Membuat Kegaduhan
      6. Pengadilan dalam Masjid
      7. Eksekusi Hudud dan Ta’zir
B. Kebolehan
      1. Makan Minum di Masjid
      2. Akad Nikah dan Pesta Walimah
      3. Tidur di dalam Masjid
      4. Menyanyi dan Bernasyid di dalam Masjid
      5. Shalat Ied dalam Masjid
      9. Membunuh Hewan
      10. Mengunci Pintu Masjid di Luar Waktu Shalat

BAB 7 : SUNNAH-SUNNAH DALAM MASJID
A. Penampilan
      1. Bersuci
      2. Berhias dan Berparfum
      3. Tidak Memakan Makanan Yang Menyengat
B. Waktu Masuk Dan Keluar
      1. Berjalan ke Masjid Dengan Tenang
      2. Masuk Dengan Kaki Kanan Keluar Dengan Kaki Kiri
      3. Membaca Doa Masuk dan Keluar Masjid
C. Aktifitas di Dalam Masjid
      1. Shalat Sunnah
      2. Halaqah Ilmu
      3. I’tikaf
      4. Dzikir

BAB 8 : BOLEHKAH MEREKA MASUK MASJID?
A. Orang Kafir
      1. Mazhab Al-Hanafiyah
      2. Mazhab Al-Malikiyah
      3. Mazhab As-Syafi’iyah
B. Orang Berjanabah
C. Wanita Haidh
      1. Tidak Haram Masuk
      2. Jumhur Ulama Mengharamkan
D. Anak-anak
      1. Perintah Shalat Bagi Anak Sejak Usia Tujuh Tahun
      2. Anak-anak Punya Barisan Tersendiri di Masjid
      3. Haramnya Mengganggu Ketenangan Masjid
      4. Haramnya Mengotori Masjid
      5. Rasulullah SAW Membawa Anak Kecil ke Masjid dan Mengimami Shalat Sambil Menggendongnya
      6. Jamaah Wanita Membawa Bayi ke Masjid

BAB 9 : IMAM SHALAT
B. Syarat Imam
      1. Muslim
      2. Berakal
      3. Baligh
      4. Laki-laki Menjadi Imam Buat Perempuan
      5. Mampu Membaca Al-Quran
      6. Tidak Berpenyakit
      7. Mampu Mengerjakan Semua Rukun Shalat
      8. Tidak Kehilangan Syarat Sah Shalat
      9. Niat
B. Yang Paling Berhak Menjadi Imam

Bagian Ketiga Aktifitas Dalam Masjid

BAB 1 : SHALAT BERJAMAAH
A. Sejarah Shalat Jamaah
B. Anjuran untuk Shalat Berjamaah
C. Yang Disyariatkan Untuk Shalat Jamaah
D. Masbuk
      1. Ikut Satu Rakaat Terakhir
      2. Minimal Ikut Satu Takbir Terakhir
E. Hukum Shalat Berjamaah
      1. Fardhu Kifayah
      2. Fardhu `Ain
      3. Sunnah Muakkadah
      4. Syarat Sahnya Shalat

BAB 2 : BARISAN MAKMUM
A. Posisi Barisan Makmum
      1. Imam Laki-laki
      2. Imam Perempuan
B. Kerapatan Barisan Makmum
      1. Nash Hadits
      2. Kajian dan Pembahasan Hadits
      3. Point-Point Penting
      4. Kesimpulan
C. Makmum Berdiri Sendirian Dalam Shaf

BAB 3 : SHALAT JUMAT
A. Pensyariatan
      1. Al-Quran
      2. Sunnah
B. Yang Diwajibkan
C. Tempat Shalat Jumat
D. Jumlah Minimal Jama`ah
      1. Al-Hanafiyah
      2. Al-Malikiyah
      3. Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah
E. Tertinggal Shalat Jumat
F. Shalat Dzhur Setelah Shalat Jumat?

BAB 4 : SHALAT TARAWIH
A. Pengertian
B. Tarawih Bukan Tahajjud
C. Jumlah Rakaat
      1. Dua Puluh Rakaat
      2. Tidak Ada Batasan
      3. Delapan Rakaat
      4. Kajian Hadits
      5. Dalil Rakaat Tarawih
D. Yang Dibaca Saat Tarawih
E. Shalat Tarawih Sendirian di Rumah

BAB 5 : I'TIKAF
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Karakteristik
C. Masyru’iyah
D. Hukum I’tikaf
      1. Sunnah
      2. Wajib
      3. Sunnah Kifayah
E. Rukun
      1. Orang Yang Beri’tikaf
      2. Niat Beri’tikaf
      3. Tempat i’tikaf
      4. Berada di Dalam Masjid
F. Yang Membatalkan I’tikaf
      1. Jima’
      2. Keluar Dari Masjid
      3. Murtad
      4. Mabuk
      5. Haidh dan Nifas
G. Yang Dibolehkan Ketika I’tikaf
      1. Makan Minum
      2. Tidur
      3. Berbicara atau Diam
      4. Memakai Perhiasan dan Parfum

BAB 6 : DZIKIR
A. Pengertian Dzikir
B. Perintah Dzikir Secara Umum
C. Volume Suara Dzikir
      1. Memakruhkan
      2. Membolehkan
D. Dzikir Berjamaah
      1. Yang Mendukung
      2. Kalangan yang Tidak Mendukung

BAB 7 : MASJID & WANITA
A. Wanita Ikut Shalat Berjamaah di Masjid
      1. Mazhab Al-Hanafiyah
      2. Mazhab Asy-Syafi’iyah
      3. Mazhab Adz-Dzahiriyah
B. Tabir Pemisah Antara Shaf Laki dan Wanita
      1. Di Masa Nabi SAW Tidak Ada Tabir Pemisah
C. Wajib Menjaga Aurat
      1. Tanpa Batasan
      2. Sebagian Tubuh
      3. Selain Wajah & Tapak Tangan
D. Perempuan Jadi imam Laki-laki
E. Apakah Wanita Disyariatkan Adzan dan Iqamah?
      1. Mazhab Al-Hanafiyah
      2. Mazhab Al-Malikiyah
      3. Mazhab Asy-Syafi'iyah
      4. Mazhab Al-Hanabilah

Bagian Keempat Managemen Masjid

BAB 1 : MANAGEMEN MASJID
A. Sosok Imam Masjid
B. Kedudukan Imam Masjid
C. Hak dan Wewenang Imam
      1. Menentukan Dimulainya Shalat Berjamaah
      2. Menetapkan Batas Suci Masjid
      3. Menentukan Izin Orang Kafir Masuk Masjid
      4. Menjaga Kesucian dan Kehormatan Masjid
D. Menetapkan Jabatan Imam Masjid

BAB 2 : KEUANGAN MASJID
A. Kebutuhan Belanja dan Operasional Masjid
B. Sumber Keuangan Yang Halal
      1. Dana Pribadi
      2. Kotak Amal Jamaah
      3. Baitul Mal
      4. Negara
      5. Kantor Perusahaan
      6. Pusat Perbelanjaan
      7. Usaha
C. Sumber Terlarang
      1. Harta Zakat
      2. Harta Pemberian Yang Haram
      3. Mengemis di Jalan

BAB 3 : KEPEMIMPINAN MASJID
A. Tugas
      1. Mengimami Shalat Lima Waktu
      2. Memberi Khutbah Jumat
B. Tanggung-jawab
      1. Memimpin Managemen Masjid
      2. Mengefektifkan Fungsi Masjid
      3. Menjaga Kesucian & Kehormatan Masjid
C. Wewenang Imam
      1. Memberi Izin Kepada Muazzin
      2. Mengeraskan atau Melirihkan Suara
      3. Meringankan Shalat
      4. Menunggu Makmum yang Masbuk
      5. Istikhlaf
      6. Menetapkan Batas Suci Masjid
      7. Menetapkan Peraturan Masjid
D. Syarat Imam Masjid
      1. Syarat Dasar
      2. Syarat Managerial
      3. Syarat Ilmu
E. Hak Imam

PENUTUP
PUSTAKA

Pemesanan

Untuk memesan buku ini silahkan kirim WhatsApp yang berisi nama, judul buku, jumlah dan alamat lengkap, lalu kirimkan ke :


Lukman Safri, Lc
0853-4177-1661

jam kerja : 08-00 sd 21.00

Contoh :

Saya Budi pesan buku Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid sebanyak 3 expl kirim ke Jl. Tendean 12 Surabaya

Nanti akan mendapat sms balasan untuk harga total pemesanan + ongkos kirim by JNE.

Transfer : Transer uang pembayaran ke no. rek berikut :

  • BNI Syariah - No Rek. 0332226147 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Mandiri - No Rek. 124000-4891-728 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Syariah Mandiri - No Rek. 709-6031-534 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Central Asia (BCA) - No Rek. 5020244714 a/n. Aini Aryani

Buku Lainnya ...

Jadwal Shalat DKI Jakarta

20-9-2021
Subuh 04:28 | Zhuhur 11:48 | Ashar 15:00 | Maghrib 17:53 | Isya 19:00 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih