Istri Bukan Pembantu Telaah Kritis Kedudukan Istri Antara Syariat dan Adat | 1-25
Ust. Lukman Safri, Lc
085-341-771-661

Judul : Istri Bukan Pembantu Telaah Kritis Kedudukan Istri Antara Syariat dan Adat
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tebal : 163 hlm.
Harga Rp. 55.000,-
Cover : Faqih
Editor : Al-Fatih
Setting : Al-Fayyad
Design : Al-Fawwaz
Jenis Cover : Softcover
Penerbit : Rumah Fiqih Publishing
Berat : 213 grm
Kertas/Ukuran : A5

Daftar Isi

Pengantar
Daftar Isi

Bab 1 : Pembantu Rumah Tangga
A. Profil Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga
B. Tarif Gaji Pembantu Rumah Tangga
    1. Kementerian Ketenagakerjaan
    2. Asosiasi Pelatihan Pekerja Seluruh Indonesia
    3. Tarif Gaji Pembantu di Negara Maju Lebih Mahal
C. Menjadikan Istri Sendiri Sebagai Pembantu
D. Apakah Islam Menetapkan Itu Sebagai Tugas Istri?

Bab 2 : Pendapat Ulama Salaf 5 Mazhab
A. Mazhab Al-Hanafiyah
    1. Kitab Badai' Ash-Shanai'
    2. Kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah
B. Mazhab Al-Malikikiyah
     Kitab Asy-Syarhul Kabir
C. Mazhab As-Syafi'i
    Kitab Al-Muhadzdzab
D. Mazhab Hanabilah
    Kitab Al-Mughni
     Kitab Kasysyaf Al-Qinna
E. Mazhab Az-Zhahiri
    Al-Muhalla bil Atsar
F. Kesimpulan
   1. Wanita Dinikahi Bukan Untuk Dijadikan Pembantu
    2. Kewajiban Istri Sebatas Pelayanan Seksual

Bab 3 : Pendapat Yang Berbeda
A. Wajib Merujuk Kepada Mazhab Resmi
B. Bolehkah Tidak Mengikuti Mahzab Resmi?
     1. Wajib Mengikuti Salah Satu Mazhab Muktamad
     2. Tidak Harus Terikat Dengan Mazhab Fiqih
     1. Ibnul Qayyim
     2. Al-Qaradawi
     3. Syeikh Bin Baz
     4. Al-Albani
     5. Al-Utsaimin
C. Kesimpulan
    1. Masalah Khilafiyah
    2. Kalau Istri Mau Melakukan Tidak Dilarang
    3. Mengerjakan Dapat Pahala

Bab 4 : Kewajiban Suami Istri
A. Kewajiban Suami
     1. Memberi Mahar
     2. Memberi Nafkah
     3. Menyetubuhi
     4. Bermalam Bersama Istri
     5. Menggilir Para Istri
     6. Berkhidmat Memberikan Pelayanan
B. Kewajiban Istri
    1. Penyerahan Diri
    2. Istimta’
    3. Diberi Pelajaran Waktu Nusyudz
    4. Minta Izin Bepergian
    5. Tidak Mengizinkan Laki-laki Lain Masuk Rumah
    6. Berkhidmat dan Melayani Suami
    7. Ikut  Suami

Bab 5 : Mahar
A. Pengertian
    1. Bahasa
    2. Istilah
    3. Istilah Yang Sepadan
B. Hikmah Mahar
    1. Bentuk Pemuliaan Islam Kepada Wanita
    2. Ikatan Yang Kuat
    3. Wujud Nyata Bentuk Kepemimpinan Suami
C. Bentuk Mahar di Masa Nabi
   1. Sepasang Sendal
   2. Hafalan Quran
   3. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa
D. Syarat Mahar
   1. Jumhur
   2. Mazhab Al-Hanafiyah
E. Mahar Dalam Bentuk Jasa
   1. Mengajarkan Al-Quran
    2. Nabi Musa Menggembalakan Kambing
F. Nilai Mahar
   1. Batas Maksimal Mahar
   2. Batas Minimal Mahar
   3. Mahar Yang Tidak Memberatkan

Bab 6 : Nafkah
A. Pengertian
    1. Bahasa
    2. Istilah
B. Masyru’iyah
    1. Al-Quran
    2. As-Sunnah
    3. Ijma’
    4. Akal
C. Sebab Wajib Nafkah Bagi Suami
D. Syarat Menerima Nafkah Bagi Istri
E. Nilai Nafkah
F. Jenis Nafkah
    1. Makanan
    2. Pakaian
    3. Tempat Tinggal

Bab 7 : Syarat Mendapat Nafkah
A. Syarat Mendapat Nafkah
B. Dibawah Umur, Gugur Nafkahnya?
    1. Gugur Nafkahnya
    2. Tidak Gugur Nafkahnya
    3. Pendapat Pertengahan

Bab 8 : Haruskah Diberi Nafkah Bulanan?
A. Mazhab Al-Hanafiyah
B. Mazhab Al-Malikiyah
C. Mazhab Asy-Syafi’iyah
D. Mazhab Al-Hanabilah
E. Mazhab Azh-Zhahiriyah

Bab 9 : Jima’
A. Pengertian
B. Hukum
    1. Mubah
    2. Sunnah
    3. Wajib
    4. Haram
C. Adab
   1. Basmalah
   2. Tidak Menghadap Kiblat
   3. Diawali Dengan Percumbuan
   4. Tidak Selesai Sendirian
   5. Memakai Penutup
   6. Tidak Banyak Bicara dan Tidak Berisik
   7. Mencuci Kemaluan dan Berwudhu Bila Mengulangi
   8. Dilalukan di Malam Jumat
D. Larangan Dalam Jima’ Yang Masyru’
   1. Haidh
   2. Nifas
   3. I’tikaf
   4. Puasa
   5. Ihram
   6. Zhihar
E. Larangan Dalam Jima’ Yang Tidak Masyru’
   1. Zina
   2. Liwath
   3. Dubur
   4. Mayat
   5. Hewan

Bab 10 : Wajibkah Ibu Menyusui Anaknya?
A. Kewajiban Memberi Susu Pada Bayi
B. Apakah Ibu Berhak Upah Mengasuh Menyusui Anak?
    1. Mahzab Al-Hanafiyah
    2. Mahzab Al-Malikyah
    3. Mahzab Asy-Syafi’iyah
    4. Mahzab Al-Hanabilah
    5. Mahzab Azh-Zhahiri

Bab 11 : Wanita Bekerja di Luar Rumah
A. Pendapat Yang Mengharamkan
    1. Teks Al-Quran Mengharamkan
    2. Hadits Wanita Adalah Aurat
    3. Wanita Sumber Fitnah
B. Pendapat Yang Membolehkan
    1. Bekerja Semata-mata Mencari Nafkah
    2. Bekerja Karena Mengamalkan Ilmu
    3. Bekerja Karena Kebutuhan Sesama Wanita
    4.  Wanita Berhak Mencari Nafkah Untuk Dirinya
    5. Hadits Wanita Adalah Aurat, Shahihkah?
C. Syarat dan Adab Wanita Keluar Rumah
    1. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat
    2. Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan & Kecantikan
    3. Tidak Mendesahkan Suara
    4. Menjaga Pandangan
    5. Aman dari Fitnah
    6. Mendapatkan Izin Dari Orang Tua atau Suaminya

Bab 12 : Problem Bagi Waris Suami Istri
A. Ketentuan Al-Quran Waris Suami Istri
    1. Suami Wafat
    2. Istri Wafat
B. Harta Suami Istri Tercampur Tidak Jelas
C. Harta Almarhum Dikuasai Istri
    1. Hak Istri Hanya Seperdelapan atau Seperempat
    2. Haram Memakan Harta Anak Yatim
D. Harta Almarhumah Dikuasai Suami
E. Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia
F. Menunda Bagi Waris Sampai Para Ahli Waris Meninggal
G. Kesalahan Beruntun
    1. Kesalahan Pertama
    2. Kesalahan Kedua
    3. Kesalahan Ketiga
    4. Kesalahan Keempat
H. Solusi
   1. Suami Istri Menetapkan
    2. Suami Istri Mendeklarasikan Kepada Calon Ahli Waris
I. Harta Gono-gini
   1. Pengertian
    2. Usaha Bersama Suami Istri
    3. Suami Memberi Hadiah Kepada Istri
    4. Pinjam atau Beli
Penutup
Pustaka

 

Pemesanan

Untuk memesan buku ini silahkan kirim WhatsApp yang berisi nama, judul buku, jumlah dan alamat lengkap, lalu kirimkan ke :


085-341-771-661

Contoh :

Saya Budi pesan buku Istri Bukan Pembantu Telaah Kritis Kedudukan Istri Antara Syariat dan Adat sebanyak 3 expl kirim ke Jl. Tendean 12 Surabaya

Nanti akan mendapat sms balasan untuk harga total pemesanan + ongkos kirim by JNE.

Transfer : Transer uang pembayaran ke no. rek berikut :

  • BRI 122301017324507 a/n Aini Aryani
  • Bank Muamalat 3010167031 a/n Ahmad Sarwat
  • Bank Syariah Indonesia (ex BSM) 7096031534 a/n Ahmad Sarwat

Buku Karya Ahmad Sarwat, Lc., MA