Taklid Boleh Apa Tidak | rumahfiqih.com

Taklid Boleh Apa Tidak

Galih Maulana, Lc Tue 17 October 2017 12:49 | 4603 views

Bagikan via

Ibnu al-Qoyim (w 751 H) dalam kitabnya I'lam al-Muwaqi'in meriwayatkan perkataan Imam Ahmad (w 241 H) :

?? ?????? ??? ???? ????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ?? ??? ?????

"Janganlah kamu taklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Tsauri atau Auza'i, ambillah dari mana mereka mengambil"

Namun perlu diperhatikan, perkataan beliau itu ditujukan untuk siapa. Ibnu al-Qudamah al-Hanbali (w 620 H) sepertinya punya jawaban untuk hal ini, beliau dalam kitabnya Roudhoh An-Nadzir berkata :

"Para ulama bersepakat bahwasannya seorang Mujtahid apabila dia mampu berijtihad kemudian dia punya sangkaan kuat akan benarnya hasil ijtihad dirinya, maka tidak boleh baginya untuk bertaklid kepada Mujtahid lainnya"

Disini nampaknya Ibnu Qudamah ingin menekankan bahwa sesungguhnya larangan bertaklid itu adalah untuk para Mujtahid, bukan untuk semua orang.

Kenapa tidak boleh ? karena para Mujtahid mampu untuk memahami hujjah, sedangkan definisi dari taklid sendiri adalah menerima pendapat orang lain tanpa memahami hujjah, jadi tidak boleh bagi orang yang mampu berhujjah untuk menerima pendapat orang lain tanpa hujjah.

Lalu bagaimana dengan orang awam yang tidak tau apa itu hujjah, apa itu dalil, bagaimana beristidlal, dll. Apakah mereka juga terlarang untuk bertaklid ?

Abu al-Khottob al-Hanbali (w 510 H) sebagaimana diriwayatkan Ibnu al-Qudamah mengatakan:

"Ilmu itu ada dua; yang pertama adalah ilmu yang tidak boleh untuk bertaklid yaitu seperti mengetahui Allah dan keesaanNya, kebenaran risalah kenabian Nabi Muhammad dan sebagainya....(masalah Ushul)

Adapun taklid dalam masalah furu' maka hukumnya boleh berdasarkan Ijma' para ulama."

Ibnu al-Qudamah menjelaskan mengapa boleh taklid dalam masalah furu', karena seorang Mujtahid ketika berijtihad dalam masalah furu', baik hasilnya benar atau salah tetap mendapatkan pahala dan tidak berdosa, maka boleh taklid kepada mereka, bahkan wajib bagi orang yang sangat awam.

Adapun orang-orang yang menyuruh orang awam untuk berijtihad sendiri meskipun dalam masalah furu' adalah golongan Qodariyah.

Pemahaman seperti ini batil menurut ijma para  Sahabat, karena dahulu para Sahabat berfatwa kepada kalangan awam dan tidak menyuruh mereka untuk mencapai derajat Mujtahid.

Dan hal semacam ini merupakan hal yang sudah diketahui dan tersebar luas baik di kalangan awam maupun para ulamanya.

Bagikan via


Baca Lainnya :

Kupas Tuntas Qunut Subuh
Galih Maulana, Lc | 15 October 2017, 19:50 | 6.468 views
Tradisi Masyarakat Bisa Menjadi Dalil Dalam Agama?
Firman Arifandi, Lc., MA | 27 September 2017, 12:00 | 7.796 views
Ahli Hadits Dan Ahli Fiqih
Galih Maulana, Lc | 27 September 2017, 11:45 | 3.785 views
Fatwa Dan Tarjih
Galih Maulana, Lc | 26 September 2017, 08:35 | 2.546 views
Kalau Awam Boleh Ijtihad
Ahmad Zarkasih, Lc | 11 September 2017, 08:03 | 2.994 views

more...

Semua Tulisan Penulis :
Imam Suyuthi dan al-Itqon
Galih Maulana, Lc | 24 January 2018, 16:28 | 8.651 views
Menghormati Madzhab Suatu Negri Merupakan Tanda Kefaqihan Seorang Faqih
Galih Maulana, Lc | 13 January 2018, 13:46 | 8.101 views
Taklid Boleh Apa Tidak
Galih Maulana, Lc | 17 October 2017, 12:49 | 4.603 views
Kupas Tuntas Qunut Subuh
Galih Maulana, Lc | 15 October 2017, 19:50 | 6.853 views
Ahli Hadits Dan Ahli Fiqih
Galih Maulana, Lc | 27 September 2017, 11:45 | 4.179 views
Fatwa Dan Tarjih
Galih Maulana, Lc | 26 September 2017, 08:35 | 2.760 views
Antara Fiqih Dan Tasawuf
Galih Maulana, Lc | 6 August 2017, 21:47 | 5.299 views
Sesuai Pemahaman Sahabat, Bagaimana Maksudnya?
Galih Maulana, Lc | 5 August 2017, 21:21 | 3.879 views
Siapakah yang Berhak Mengambil Hukum Langsung Dari Al-Qur’an dan As-Sunnah ?
Galih Maulana, Lc | 20 July 2017, 15:48 | 5.569 views
Makna Kullu Menurut Para Ulama
Galih Maulana, Lc | 18 July 2017, 02:23 | 5.566 views
Tukar Menukar Kado, Boleh apa Tidak ?
Galih Maulana, Lc | 27 May 2017, 14:31 | 7.567 views
Apa Setiap Manfaat yang Diambil dari Transaksi Pinjam Meminjam Itu Riba ?
Galih Maulana, Lc | 4 April 2017, 13:16 | 5.434 views
Hukum Melafadzkan Niat
Galih Maulana, Lc | 8 January 2017, 16:57 | 4.082 views
Manhaj Imam Syafii dalam Memahami Al-Quran dan As-Sunnah
Galih Maulana, Lc | 29 December 2016, 10:29 | 4.492 views
Ilmu Cocokologi al-Qur’an
Galih Maulana, Lc | 21 December 2016, 06:39 | 5.056 views
Maulid Nabi, Bagaimana Sikap Kita?
Galih Maulana, Lc | 10 December 2016, 06:02 | 5.819 views
PENULIS :
Ahmad Zarkasih, Lc106 tulisan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA57 tulisan
Hanif Luthfi, Lc., MA52 tulisan
Ahmad Sarwat, Lc., MA46 tulisan
Isnan Ansory, Lc, MA26 tulisan
Sutomo Abu Nashr, Lc20 tulisan
Aini Aryani, Lc19 tulisan
Firman Arifandi, Lc., MA18 tulisan
Galih Maulana, Lc16 tulisan
Muhammad Abdul Wahab, Lc13 tulisan
Ali Shodiqin, Lc13 tulisan
Isnawati, Lc., MA9 tulisan
Muhammad Ajib, Lc., MA9 tulisan
Siti Chozanah, Lc7 tulisan
Tajun Nashr, Lc6 tulisan
Faisal Reza4 tulisan
Ridwan Hakim, Lc2 tulisan
Muhammad Aqil Haidar, Lc1 tulisan
Muhammad Amrozi, Lc1 tulisan
Luki Nugroho, Lc0 tulisan
Azizah, Lc0 tulisan
Wildan, Lc0 tulisan
Syafri M. Noor, Lc0 tulisan
Ipung Multinigsih, Lc0 tulisan
Maharati Marfuah Lc0 tulisan
Solihin, Lc0 tulisan
Teuku Khairul Fazli, Lc0 tulisan