Pajak DJP Pusat, Masjid Shalahuddin
SUDAH
18-9-2020 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
13-7-2020 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
9-3-2020 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
13-1-2020 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
30-9-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
20-9-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Islam Moderat dan Toleran
20-5-2019 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
31-12-2018 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
29-10-2018 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
10-8-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
30-7-2018 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
28-5-2018 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Kajian Ramadhan
30-4-2018 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
29-1-2018 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Muqoddimah Ushul Fiqih
25-6-2017 | 07:00-09:00
Ahmad Zarkasih, Lc
khutbah ied
20-6-2017 | 17:00-18:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
29-5-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ramadhan
2-5-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
20-1-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Khatib dan imam
16-6-2016 | 12:00-00:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Kajian ramadhan
20-5-2016 | 12:00-00:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Khutbah Jumat
31-7-2015 | 12:00-13:00
Isnan Ansory, Lc, MA
2-2-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-1-2015 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
1-12-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-11-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-10-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
1-9-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
24-6-2014 | 16:45-18:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tarhib
2-6-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-5-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-3-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-2-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-1-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
2-12-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-11-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-10-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
2-9-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
28-8-2013 | 07:30-08:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA
1-7-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-6-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-4-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
1-4-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-3-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-2-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-1-2013 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-12-2012 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
18-11-2012 | 13:00-15:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
fiqih thaharah
5-11-2012 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
1-10-2012 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
2-7-2012 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
22-6-2012 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-5-2012 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
5-12-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-11-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
3-10-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-7-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-6-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
2-5-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
4-4-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-3-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
7-2-2011 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
6-12-2010 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Muharram
1-11-2010 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
DIAGENDAKAN
17-09-2021 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

Jadwal Salat DKI Jakarta 9-3-2021 :
Subuh 04:42 Zhuhur 12:05 Ashar 15:09 Maghrib 18:12 Isya 19:20
[Lengkapp]