Pertamina PHE ONWJ, Arkadia
SUDAH
22-2-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc
30-10-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Pelatihan ziswaf part 2
29-10-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Pelatihan Ziswaf part 1
4-6-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Kajian dzuhur RAMADHAN
26-9-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Potensi Unsur Maisir (Judi) dalam Transaksi Modern
25-7-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
20-6-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ramadhan
17-5-2017 | 12:00-13:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
12-10-2016 | 11:30-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Mawaris 3
11-10-2016 | 11:30-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Mawaris 2
10-10-2016 | 11:30-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Mawaris 1
21-4-2016 | 16:00-18:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Dauroh mawaris 2
19-4-2016 | 16:00-18:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Dauroh mawaris 1
24-6-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tarhib Ramadhan
23-6-2014 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tarhib Ramadhan
DIAGENDAKAN
Jadwal Salat DKI Jakarta 24-1-2021 :
Subuh 04:31 Zhuhur 12:06 Ashar 15:29 Maghrib 18:21 Isya 19:33
[Lengkapp]