Rumah Sakit Pertamina Pusat
SUDAH
29-10-2019 | 10:00-12:00
Aini Aryani, Lc
Standar Sahnya Shalat Apa Saja?
3-5-2019 | 13:20-14:30
Ahmad Sarwat, Lc., MA
26-4-2016 | 09:00-00:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
22-3-2016 | 09:00-11:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Fiqih Kuliner
9-3-2016 | 07:00-08:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
khutbah shalat gerhana
29-9-2015 | 09:00-11:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Pelatihan Fiqih mawaris Sesi 4
22-9-2015 | 09:00-11:00
Aini Aryani, Lc
Pelatihan Fiqih mawaris Sesi 3
15-9-2015 | 09:00-11:00
Aini Aryani, Lc
Pelatihan Fiqih mawaris Sesi 2
8-9-2015 | 09:00-11:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Pelatihan Fiqih mawaris Sesi 1
DIAGENDAKAN
Jadwal Salat DKI Jakarta 8-8-2020 :
Subuh 04:44 Zhuhur 12:00 Ashar 15:22 Maghrib 17:58 Isya 19:08
[Lengkapp]