Menara Batavia
SUDAH
29-11-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
16-8-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Zarkasih, Lc
khutbah
29-5-2019 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
17-5-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
29-3-2019 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
7-12-2018 | 12:00-13:00
Firman Arifandi, Lc., MA
30-11-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
23-11-2018 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
6-6-2018 | 12:00-13:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Kajian Ramadhan
5-6-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
18-5-2018 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
17-5-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Kajian Ramadhan
15-12-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Khatib
24-11-2017 | 12:00-13:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Khutbah Jumat
19-6-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ramadhan
29-5-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Zarkasih, Lc
31-3-2017 | 12:00-13:00
Ahmad Zarkasih, Lc
DIAGENDAKAN
19-06-2020 | 12:00-13:00
Sutomo Abu Nashr, Lc

16-10-2020 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

Jadwal Salat DKI Jakarta 6-6-2020 :
Subuh 04:37 Zhuhur 11:53 Ashar 15:15 Maghrib 17:48 Isya 19:01
[Lengkapp]