Masjid As-Syamil, Sampoerna Strategic
SUDAH
17-6-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

20-5-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

15-4-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

18-3-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

18-2-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

21-1-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

17-12-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

19-11-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

15-10-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

24-9-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

20-8-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

16-7-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

30-5-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Itikaf
25-5-2018 | 17:00-18:00
Tajun Nashr, Lc

3-5-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

16-4-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Isra miraj
5-4-2018 | 12:00-13:00
Luki Nugroho, Lc
Sirah
19-3-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

DIAGENDAKAN
16-12-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

18-11-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

21-10-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

16-9-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

15-7-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA

Jadwal Shalat DKI Jakarta 17-6-2018 :
Subuh 04:39 Zhuhur 11:55 Ashar 15:17 Maghrib 17:50 Isya 19:03
[Lengkap]