Masjid As-Syamil, Sampoerna Strategic
SUDAH
21-12-2020 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
21-9-2020 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
17-2-2020 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Ilmu dan Buku
20-1-2020 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Hadats Kecil dan Hadats Besar
16-12-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Takfir
18-11-2019 | 12:00-13:00
Firman Arifandi, Lc., MA
21-10-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Mudharabah dan Murabahah
16-9-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Kenali `Illat Keharaman Agar Bisa Menghindarinya
15-7-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
17-6-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
20-5-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
15-4-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
18-3-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
18-2-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
21-1-2019 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
17-12-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
19-11-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
15-10-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
24-9-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
20-8-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
16-7-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
30-5-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Itikaf
25-5-2018 | 17:00-18:00
Tajun Nashr, Lc
3-5-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
16-4-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
Isra miraj
5-4-2018 | 12:00-13:00
Luky Nugroho, Lc
Sirah
19-3-2018 | 12:00-13:00
Ahmad Sarwat, Lc., MA
DIAGENDAKAN
Jadwal Salat DKI Jakarta 25-1-2021 :
Subuh 04:31 Zhuhur 12:06 Ashar 15:29 Maghrib 18:21 Isya 19:33
[Lengkapp]