Masjid al-Makmur, Gambir (belakang lion tower)
SUDAH
16-5-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc

13-5-2019 | 12:00-13:00
Luki Nugroho, Lc

22-5-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Aqil Haidar, Lc

28-5-2019 | 12:00-13:00
Galih Maulana, Lc

DIAGENDAKAN
Jadwal Shalat DKI Jakarta 21-5-2018 :
Subuh 04:35 Zhuhur 11:51 Ashar 15:13 Maghrib 17:47 Isya 18:58
[Lengkap]