Kitab Kuning
SUDAH
29-12-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 11
29-12-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 11
28-12-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 11
28-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 11
27-12-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 11
27-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 11
26-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 11
26-12-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 11
25-12-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 11
25-12-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 11
24-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 11
24-12-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 13
23-12-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 13
22-12-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 12
22-12-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 12
21-12-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 12
21-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 12
20-12-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 12
20-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 12
19-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 12
19-12-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 12
18-12-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 12
18-12-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 12
17-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 12
17-12-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 12
16-12-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 12
15-12-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 11
15-12-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 11
14-12-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 11
14-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 11
13-12-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 11
13-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 11
12-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 11
12-12-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 11
11-12-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 11
11-12-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 11
10-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 11
10-12-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 11
9-12-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 11
8-12-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 10
8-12-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 10
7-12-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 10
7-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 10
6-12-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 10
6-12-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 10
5-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 10
5-12-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 10
4-12-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 10
4-12-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 10
3-12-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 10
3-12-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 10
2-12-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 10
1-12-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 9
1-12-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 9
30-11-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 9
30-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 9
29-11-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 9
29-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 9
28-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 9
28-11-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 9
27-11-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 9
27-11-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 9
26-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 9
26-11-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 9
25-11-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 9
24-11-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 8
24-11-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 8
23-11-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 8
23-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 8
22-11-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 8
22-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 8
21-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 8
21-11-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 8
20-11-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 8
20-11-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 8
19-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 8
19-11-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 8
18-11-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 8
17-11-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 7
17-11-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 7
16-11-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 7
16-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 7
15-11-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 7
15-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 7
14-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 7
14-11-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 7
13-11-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 7
13-11-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 7
12-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 7
12-11-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 7
11-11-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 7
10-11-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 6
10-11-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 6
9-11-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 6
9-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 6
8-11-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 6
8-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 6
7-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 6
7-11-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 6
6-11-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 6
6-11-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 6
5-11-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 6
5-11-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 6
4-11-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 6
3-11-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 5
3-11-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 5
2-11-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 5
2-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 5
1-11-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 5
1-11-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 5
31-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 5
31-10-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 5
30-10-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 5
30-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 5
29-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 5
29-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 5
28-10-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 5
27-10-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 4
27-10-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 4
26-10-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 4
26-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 4
25-10-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 4
25-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 4
24-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 4
24-10-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 4
23-10-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 4
23-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 4
22-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 4
22-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 4: Apakah Mayyit Tau Orang yang Menziarahinya?
21-10-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 4: Definisi Ushul Fiqih Secara Idhofah
20-10-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 3
20-10-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 3
19-10-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 3
19-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 3
18-10-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 3
18-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 3
17-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 3
17-10-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 3
16-10-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 3
16-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 3
15-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 3
15-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 3
14-10-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 3 : Muqaddimah Imam Asy-Syaukani
13-10-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 2
13-10-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 2
12-10-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 2
12-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 2
11-10-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 2
11-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 2
10-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 2
10-10-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 2
9-10-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 2
9-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 2
8-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 2
8-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 2
7-10-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 2 : Sebab Penyusunan Kitab dan Sistematika Penyusunan
6-10-2019 | 06:00-07:00
Vivi Kurniawati, Lc
Halaqah 1
6-10-2019 | 05:00-06:00
Irsyad Hidayat
Halaqah 1
5-10-2019 | 06:00-07:00
Tajun Nashr, Lc
Halaqah 1
5-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
Halaqah 1
4-10-2019 | 06:00-07:00
Sutomo Abu Nashr, Lc
Halaqah 1
4-10-2019 | 05:00-06:00
Muhammad Ajib, Lc., MA
Halaqah 1
3-10-2019 | 05:00-06:00
Galih Maulana, Lc
Halaqah 1
3-10-2019 | 05:00-06:00
Ahmad Zarkasih, Lc
Halaqah 1
2-10-2019 | 06:00-07:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Halaqah 1
2-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 1
1-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 1
1-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 1
30-9-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 1
DIAGENDAKAN
Jadwal Salat DKI Jakarta 9-3-2021 :
Subuh 04:42 Zhuhur 12:05 Ashar 15:09 Maghrib 18:12 Isya 19:20
[Lengkapp]