Bolehkah Kita Tidur di dalam Masjid? | rumahfiqih.com

Bolehkah Kita Tidur di dalam Masjid?

Fri 7 August 2015 03:01 | Shalat > Masjid | 10.443 views

Pertanyaan :
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Mohon penjelasan tentang hukum orang yang tidur di masjid, apakah ada kebolehan bila kita sengaja tidur di dalam masjid? Lalu bagaimana bila yang tidur itu orang yang musafir atau peserta i'tikaf?

Sebelumnya terima kasih

Wassalam

Jawaban :

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para ulama punya fatwa yang berbeda-beda dalam masalah tidur di dalam masjid. Namun umumnya mereka membolehkan bagi musafir dan orang-orang yang beri'tikaf (mu’takif) untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

1. Mazhab Al-Hanafiyah 

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan tidur di dalam masjid, namun buat musafir yang tidak punya tempat singgah, tidak dimakruhkan untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Demikian juga buat mereka yang beri’tikaf, mazhab ini membolehkan tidur di dalam masjid. Karena dalam i’tikafnya, Rasulullah SAW pun tidur di dalam masjid. Dan selama i’tikaf tidak perlu keluar dari masjid untuk urusan tidur.[1]          

2. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan membolehkan buat mereka yang tidak punya rumah atau musafir untuk tidur di masjid, baik tidur di siang hari atau pun di malam hari. [2]

Bahkan buat mereka yang sedang beri’tikaf, mazhab ini mewajibkan para mu’takifin tidur di dalam masjid. Bila orang yang beri’tikaf tidak sampai tidur di dalam masjid, maka dalam mazhab ini dipandang bahwa i’’tikafnya itu tidak sah.[3]

3. Mazhab Asy-Syafi’iyah

Mazhab Asy-Syafi’iyah tidak mengharamkan tidur di dalam masjid. Dasarnya karena para shahabat banyak yang tidur di dalam masjid, bahkan mereka tinggal dan menetap di dalam masjid.

Di dalam kitab Al-Umm karya besar Al-Imam Asy-syafi’i rahimahullah disebutkan lewat riwayat Nafi’ bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu ketika masih bujangan juga termasuk pemuda penghuni masjid, dimana beliau tidur di dalam masjid. [4]

Amr bin Dinar mengatakan,”Kami menginap di dalam masjid di zaman Ibnu Az-Zubair. Dan bahwa Said bin Al-Musayyib, Hasan Al-Bashri, Atha’ dan Asy-Syafi’i memberikan rukhshah (keringanan) dalam masalah ini”.[5]

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

[1] Fathul Qadir jilid 1 halaman 300

[2] Asy-Syarhul Kabir wa hasyiyatu Ad-Dasuki jilid 4 halaman 70

[3] Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 158

[4] Fathul Bari jilid 1 halaman 535

[5] I’lamussajid bi ahkamil masajid li Adz-Dzarkasyi halaman 305-306


Baca Lainnya :

Menikah di Luar Negeri Tanpa Kehadiran Wali
5 August 2015, 09:13 | Pernikahan > Wali | 17.469 views
Apa Yang Dibaca Pada Saat Sujud Dan Ketentuannya
2 August 2015, 03:12 | Shalat > Bacaan Shalat | 195.470 views
Haramkah Gaji Satpam di Bank Konvensional?
1 August 2015, 08:10 | Muamalat > Bank | 50.038 views
Fasakh dan Talak : Perbedaan dan Persamaannya
31 July 2015, 06:45 | Pernikahan > Talak | 59.623 views
Teknis Rujuk Setelah Menjatuhkan Talaq, Haruskah Ada Saksi?
30 July 2015, 16:05 | Pernikahan > Rujuk | 32.956 views
Haruskah Jadi Ulama Dulu Baru Boleh Dakwah?
29 July 2015, 07:13 | Ushul Fiqih > Ulama | 28.518 views
Terlanjur Menikahi Pacar Ternyata Dahulu Pernah Berzina
28 July 2015, 07:18 | Pernikahan > Terkait zina | 133.410 views
Puasa Syawal Haruskah Berturut-Turut?
19 July 2015, 23:15 | Puasa > Puasa Sunnah | 16.511 views
Bolehkah Kami Yang Domisili di Jepang Shalat Id di Rumah Tanpa Khutbah?
16 July 2015, 17:20 | Shalat > Shalat Idul Fithr | 13.188 views
Benarkah Ada Kewajiban Zakat Atas Madu?
14 July 2015, 08:11 | Zakat > Apakah Kena Zakat? | 10.630 views
Perluasan Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat
13 July 2015, 00:09 | Zakat > Alokasi Zakat | 64.354 views
Nishab Zakat Uang, Ikut Nishab Emas atau Nishab Perak?
11 July 2015, 02:00 | Zakat > Zakat Uang Harta Emas | 17.208 views
Teknis Menghitung Zakat Uang
10 July 2015, 11:00 | Zakat > Zakat Uang Harta Emas | 14.808 views
Asal-Usul Anjuran Berbuka Puasa Dengan Yang Manis-manis
9 July 2015, 00:01 | Puasa > Amalan terkait berpuasa | 24.233 views
Mohon Diterangkan Apa Perbedaan Antara Zakat Infaq dan Sedekah?
8 July 2015, 03:38 | Zakat > Pengertian Zakat dan Batasannya | 139.449 views
Zakat Penghasilan Tidak Sampai Nisab, Bagaimana Zakat Profesinya?
7 July 2015, 08:23 | Zakat > Zakat Profesi | 24.881 views
Mohon Ciri-ciri Lailatul Qadar Sesuai Hadits Nabi
4 July 2015, 14:08 | Puasa > Ramadhan | 20.036 views
Zakat Lewat Amil Kurang Mantab Rasanya?
3 July 2015, 13:17 | Zakat > Tatacara zakat | 30.679 views
Mengapa Para Ulama Masih Berbeda Pendapat Dalam Zakat Profesi?
30 June 2015, 06:16 | Zakat > Zakat Profesi | 41.308 views
Mencabut Kemaluan Menjelang Shubuh Keluar Mani di Luar, Batalkah Puasanya?
28 June 2015, 01:02 | Puasa > Membatalkan Puasa | 15.769 views

TOTAL : 2.294 tanya-jawab | 48,408,030 views

KATEGORI

Jadwal Shalat DKI Jakarta

7-2-2023
Subuh 04:37 | Zhuhur 12:08 | Ashar 15:26 | Maghrib 18:21 | Isya 19:31 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Buku | PDF | Quran | Pustaka | Jadwal | Sekolah Fiqih