20. Thaha : 9

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? (QS. Thaha : 9)

8 | 9 | 10