40706. Tafsir Bercorak Adabi Ijtimai | SF
Judul : Tafsir Bercorak Adabi Ijtimai
Nomor Modul : 40706
Level : 4
Mata Kuliah : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4
Pertemuan ke : 06
belum ada buku pdf
Nama Dosen : Ahmad Sarwat, Lc., MA
JADWAL TAYANG
40703 Fri, 17-07-2020   Syarat Mufassir
40708 Fri, 24-07-2020   Sistematika Penyajian Tafsir
40710 Mon, 27-07-2020   Tafsir Ulama Nusantara : Al-Azhar dan Al-Mishbah
40712 Wed, 29-07-2020   Tafsir Ulama Nusantara : Tafsir Ilmi dan Maudhui
40709 Wed, 5-08-2020   Tafsir Era Modern (1)
40709 Fri, 7-08-2020   Tafsir Era Modern (2)
40711 Wed, 7-10-2020   Tafsir Ulama Nusantara : Tafsir Kemenag
40702 Wed, 14-10-2020   Kaidah Tafsir
40701 Wed, 21-10-2020   Ushul Tafsir
40701 Wed, 28-10-2020   Ushul Tafsir 2
40714 Wed, 4-11-2020   Ayat Terkait Umat Terdahulu
40713 Wed, 11-11-2020   Cocokologi Tafsir
40715 Wed, 18-11-2020   Ayat-ayat Takfir
40715 Wed, 25-11-2020   Ayat-ayat Takfir (bagian 2)
40716 Wed, 2-12-2020   Ayat-ayat Jihad Yang Disalah-pahami
40716 Wed, 9-12-2020   Ayat-ayat Jihad Yang Disalah-pahami #2
40705 Wed, 20-01-2021   Tafsir Bercorak Fiqhi
40706 Wed, 27-01-2021   Tafsir Bercorak Adabi Ijtimai
40707 Wed, 3-02-2021   Tafsir Bercorak Ilmi

All
10701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1
20701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2
30701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3
40701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4