40716 Ayat-ayat Jihad Yang Disalah-pahami | SF 40716 : Ayat-ayat Jihad Yang Disalah-pahami


https://youtube.com/playlist?list=PLPvoRPeM80urYiJz6bUmhNCKaHLLtlQzJ

Fri, 17-07-2020 40703   Syarat Mufassir
Fri, 24-07-2020 40708   Sistematika Penyajian Tafsir
Mon, 27-07-2020 40710   Tafsir Ulama Nusantara : Al-Azhar dan Al-Mishbah
Wed, 29-07-2020 40712   Tafsir Ulama Nusantara : Tafsir Ilmi dan Maudhui
Wed, 5-08-2020 40709   Tafsir Era Modern (1)
Fri, 7-08-2020 40709   Tafsir Era Modern (2)
Wed, 7-10-2020 40711   Tafsir Ulama Nusantara : Tafsir Kemenag
Wed, 14-10-2020 40702   Kaidah Tafsir
Wed, 21-10-2020 40701   Ushul Tafsir
Wed, 28-10-2020 40701   Ushul Tafsir 2
Wed, 4-11-2020 40714   Ayat Terkait Umat Terdahulu
Wed, 11-11-2020 40713   Cocokologi Tafsir
Wed, 18-11-2020 40715   Ayat-ayat Takfir
Wed, 25-11-2020 40715   Ayat-ayat Takfir (bagian 2)
Wed, 2-12-2020 40716   Ayat-ayat Jihad Yang Disalah-pahami
Wed, 9-12-2020 40716   Ayat-ayat Jihad Yang Disalah-pahami #2
Wed, 20-01-2021 40705   Tafsir Bercorak Fiqhi
Wed, 27-01-2021 40706   Tafsir Bercorak Adabi Ijtimai
Wed, 3-02-2021 40707   Tafsir Bercorak Ilmi

10701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1
20701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2
30701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3
40701 Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4