Muhammad Ajib, Lc., MA

Muhammad Ajib, Lc., MA

HP082110869833
WEBwww.rumahfiqih.com/ajib
EMAILmuhammadajib81@yahoo.co.i
T/TGL LAHIRMartapura
ALAMAT
PENDIDIKAN
     S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
     S-2 : Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Konsentrasi Ilmu Syariah
     S-3 :

BUKU

FIKRAH

Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafii (Bagian 2)
Muhammad Ajib, Lc., MA | Tue, 15 August 2017
Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafii (Bagian 1)
Muhammad Ajib, Lc., MA | Mon, 14 August 2017
Fiqih Itu Apa Sih?
Muhammad Ajib, Lc., MA | Sun, 25 December 2016
Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Fiqih
Muhammad Ajib, Lc., MA | Wed, 7 December 2016
Batas Akhir Diperbolehkannya Takbiran Pada Hari Raya Ied
Muhammad Ajib, Lc., MA | Sun, 27 September 2015
more ...

ARTIKEL

Mengenal Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Muhammad Ajib, Lc., MA | Sun, 1 January 2017 06:31 | 162 kali
more ...

TEAM USTADZ RFI