Isnan Ansory, Lc, MA

Isnan Ansory, Lc, MA

HP085213868653
WEBwww.rumahfiqih.com/isnan
EMAIL
T/TGL LAHIRPalembang
ALAMAT
PENDIDIKAN
     S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
     S-2 : Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran - Tafsir
     S-3 : Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran - Tafsir

BUKU

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam
2. Jika Semua Memiliki Dalil : Bagaimana Aku Bersikap?
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syari
4. Ilmu Ushul Fiqih
5. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih

FIKRAH

Bermazhab Atau Mengamalkan Satu Mazhab?
Isnan Ansory, Lc, MA | Fri, 2 December 2016
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanafi (bag. 3)
Isnan Ansory, Lc, MA | Thu, 18 December 2014
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanafi (bag. 2)
Isnan Ansory, Lc, MA | Wed, 17 December 2014
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanafi (bag. 1)
Isnan Ansory, Lc, MA | Tue, 9 December 2014
Hirarki Pendapat Dalam Mazhab Hanbali (2)
Isnan Ansory, Lc, MA | Fri, 5 December 2014
more ...

ARTIKEL

Al-Qur’an Sebagai Objek Ilmu Ushul Fiqih (Bagian-2)
Isnan Ansory, Lc, MA | Mon, 23 January 2017 21:36 | 8.403 kali
Al-Qur’an Sebagai Objek Ilmu Ushul Fiqih (Bagian-1)
Isnan Ansory, Lc, MA | Mon, 16 January 2017 08:15 | 9.250 kali
Apakah Dalil Syariat Sebatas al-Qur’an dan Sunnah Saja?
Isnan Ansory, Lc, MA | Sun, 8 January 2017 13:05 | 11.398 kali
Bermazhab Atau Mengamalkan Satu Mazhab?
Isnan Ansory, Lc, MA | Fri, 2 December 2016 07:33 | 11.410 kali
Taklif dan Kewajiban Manusia
Isnan Ansory, Lc, MA | Thu, 27 August 2015 15:55 | 11.343 kali
more ...

TEAM USTADZ RFI