Sutomo Abu Nashr, Lc

Sutomo Abu Nashr, Lc

HP085695082972
WEBwww.rumahfiqih.com/sutomo
EMAIL
T/TGL LAHIRBumiayu
ALAMAT
PENDIDIKAN
     SLTA :
     S-1 : Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
     S-2 : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah
     S-3 :

BUKU

BUKU 2

Fikrah

TEAM USTADZ RFI