Rumah Fiqih Indonesia | www.rumahfiqih.com


339 Koleksi Buku PDF Waqaf RFI

173

Fri, 8 February 2019

Note :
  1. Buku pdf ini diformat untuk nyaman dibaca pakai HP, meski tetap bisa dengan laptop, desktop atau tablet.
  2. Untuk nyamannya disarankan hp android diinstall sidebooks
  3. Buku ini waqaf dari pengarangnya. Doakan agar beliau-beliau selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin.
  4. Silahkan share link ini disini biar Anda pun ikut kebagian pahala menyebarkan ilmu agama . . .

Judul : Al-Wujuh wa An-Nazhair dalam Al-Quran : Satu Kata Banyak Makna, Satu Makna Banyak Kata
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Terbit : Fri, 8 February 2019
Halaman : 24 hlm.
Harga : Rp. 0,- (Free)
Views: 17.600 views
Share: | www.rumahfiqih.com/pdf/pdf.php?id=332

Kalau kita lakukan pencarian memakai komputer, kita akan mendapatkan tidak kurang dari 60 kali kata shalat muncul di dalam Al-Quran.

Tetapi kalau kita telusuri satu persatu, ternyata belum tentu semua punya makna yang sama. Sebagian memang bermakna shalat yang kita kenal, yaitu ritual ibadah yang pakai berdiri, ruku' dan sujud. Namun sebagian kata shalat lainnya ternyata punya makna yang sangat jauh berbeda dari makna aslinya.

Dan ketika makna shalat itu memang shalat ritual yang kita kenal, itu pun tidak selalu maksudnya adalah shalat lima waktu. Kadang yang dimaksud adalah shalat yang berbeda-beda, bahkan boleh jadi maknanya sama sekali di luar makna shalat.

Semua itu kemudian dituliskan menjadi sebuah cabang ilmu yang merupakan bagian dari rumpun Ilmu Al-Quran dengan istilah yang hampir disepakati oleh para ulama sepanjang zaman, yaitu al-wujuh wa an-nazhair.


Daftar Isi    

Pendahuluan    

A. Pengertian    
    1. Wujuh    
    2. Nazhair    

B. Urgensi Ilmu Ini Dalam Tafsir    

C. Latar Belakang Penulisan Ilmu Ini    

D. Sumber Ilmu Ini    
    1. Kitab Tafsir    
    2. Kitab Gharib Al-Quran    
    3. Kitab Ulum Al-Quran    
    4. Kitab Khusus Al-Wujuh wa An-Nazhair    
    5. Kitab Ma’ajim Al-Quran    

E. Shalat    
    1. Satu Kata Banyak Makna    
        a. Shalat Lima Waktu    
        b. Shalat Jumat    
        c. Shalat Jenazah   
        d. Memberi Keberkahan dan Rahmat    
        e. Memintakan Ampun    
        f. Membaca Shalawat    
        g. Mendoakan    
        h. Membaca Al-Quran    
            a. Pertama    
            b. Kedua    
        i. Tempat Ibadah Orang Yahudi atau Nasrani    
        j. Masjid    
    2. Satu Makna Diungkap Berbagai Istilah    
        a. Qiyam    
        b. Zikir    
        c. Istighfar    
        d. Ruku’    
        e. Sujud    
        f. Iman    
        g. Al-Quran    
        h. Qunut    
        i. Hasanat    

F. Zakat    
    1. Zakat Yang Artinya Bukan Zakat    
        a. Pujian    
        b. Suci    
        c. Perbaikan    
    2. Banyak Lafadz Untuk Zakat    
        a. Infaq    
        b. Sedekah    
        c. Kewajiban    

G. Kata Yang Lain    
    1. Zikir    
        a. Dzikir Lisan    
        b. Dzikir Hari    
        c. Menghafal    
        d. Ketaatan    
        e. Shalat Lima Waktu    
        f. Mengambil Pelajaran    
        g. Penjelasan    
        h. Mengabarkan    
        i. Al-Quran    
        j. Taurat    
        k. Berita    
        l. Kemuliaan    
        m. Aib    
        n. Lauhil Mahfuzh    
        o. Pujian    
        p. Wahyu    
        q. Shalat Jumat    
        r. Shalat Ashar    
    2. Doa    
        a. Ibadah    
        b. Minta bantuan    
        c. Permintaan    
        d. Perkataan    
        e. Panggilan    
        f. Panggilan    
    3. Fitnah    
        a. Syirik    
        b. Kesesatan    
        c. Pembunuhan    
        d. Penghadangan    
        e. Permintaan maaf    
        f. Vonis hukuman    
       g. Dosa    
       h. Penyakit    
        i. Ibrah    
        j. Hukuman    
       k. Ujian    
        l. Azab    
        m. Dibakar    
        n. Gila    
    4. Ruh    
        a. Perkara    
        b. Wahyu    
        c. Al-Quran    
        d. Rahmah    
        e. Kehidupan    
         f. Malaikat Jibril    
        g. Nyawa    
    5. Rahmat    
        a. Islam    
        b. Iman    
        c. Surga    
        d. Hujan    
        e. Kenikmatan    
        f. Kenabian    
        g. Al-Quran    
        h. Rejeki    
        i. Kemenagan    
        j. Kecintaan    
        k. Keluasan    
        l. Ampunan    
        m. Perlidungan    
        n. Huda    
    6. Qadha’    
        a. Keluangan waktu    
        b. Perkara    
        c. Ajal    
        d. Pemisahan    
        e. Sudah Terlewat    
        f. Kehancuran    
        g. Kewajiban    
        h. Pengumuman    
        i. Wasiat    
        j. Kematian    
        k. Penciptaan    
        l. Janji    

H. Karya Para Ulama    
    1. Klasik    
        a. Muqatil bin Sulaiman    
        b. Harun bin Musa Al-A’war    
        c. Al-Hakim At-Tirmizy    
        d. Al-Mubarrid    
        e. Ad-Damaghani    
        f. Ats-Tsa’alabi    
        g. Ibnu Al-Jauzi    
        h. Al-Muqri’    
        i. Abul Imad Al-Mishri    
        j. Ibnu Faris    
        k. As-Suyuthi    
    2. Modern    
        a. Dr. Sulaiman bin Shalih Al-Qar’awi    
        b. Dr. Muhammad Ali Husein    
        c. Salwa binti Muhammad    
        d. Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Baridi    

Penutup    

Profil Penulis   


Buku Lain karya Ahmad Sarwat, Lc., MA :
Cinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque Terre

Unduh Buku Lainnya . . .

Cinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque Terre
Total 7,939,733 views

Jadwal Shalat DKI Jakarta

11-5-2021
Subuh 04:35 | Zhuhur 11:51 | Ashar 15:13 | Maghrib 17:48 | Isya 18:58 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih | Perbandingan Mazhab | img