Rumah Fiqih Indonesia | www.rumahfiqih.com

84

Note :
  1. Buku pdf ini diformat untuk nyaman dibaca pakai HP, meski tetap bisa dengan laptop, desktop atau tablet.
  2. Untuk nyamannya disarankan hp android diinstall sidebooks
  3. Buku ini waqaf dari pengarangnya. Doakan agar beliau-beliau selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin.
  4. Silahkan share link ini disini biar Anda pun ikut kebagian pahala menyebarkan ilmu agama . . .
Judul : Kupas Tuntas Syariat Aqiqah
Penulis : Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Terbit : Sun, 11 November 2018
Halaman : 32 hlm.
Harga : Rp. 0,- (Free)
Kategori : Sembelihan
Views: 22.011 views
Share: | www.rumahfiqih.com/pdf/84


Daftar Isi    

Pendahuluan    

A. Pengertian Aqiqah    

B. Dalil Tentang Syariat Aqiqah    
    1. Hadis Pertama:    
    2. Hadis Kedua:    
    3. Hadis Ketiga:    
    4. Hadis Keempat:    
    5. Hadis Kelima:    
    6. Hadis keenam:    

C. Hukum Aqiqah    
    1. Wajib    
    2. Sunnah Muakkadah    
    3. Mandub    
    4. Mubah    

D. Hukum Terkait Pelaksanaan Aqiqah    
    1. Kapan Mulai Dilaksanakan?    
        a. Waktu Yang Dibolehkan    
        b. Waktu Yang Disunahkan    
    2. Sampai Kapan Boleh Dilakukan?    
        a. Al-Malikiyah    
        b. Asy-Syafi’iyah    
        c. Al-Hanabilah    
    3. Apakah Boleh Selain Kambing?    
        a. Hanya Boleh Kambing    
        b. Boleh Selain Kambing    
    4. Jumlah Hewan Aqiqah    
        a. Cukup Satu Kambing    
        b. Dua Kambing Untuk Anak Laki Dan Satu Kambing Untuk Anak Perempuan   
    5. Siapa Yang Seharusnya Menunaikan Aqiqah?    
        a. Malikiyah    
        b. Syafiiyah    
        c. Hanabilah    
    6. Memasak Daging Aqiqah    
    7. Cukur Rambut Bayi dan Shadaqah perak Seberat Cukuran Rambut    

Kesimpulan    

Tentang Penulis    


Buku karya Ahmad Hilmi, Lc.,MA :
Cinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque Terre

Unduh Buku Lainnya disini

Total 9,056,654 views