Al-Tanaazul (Turun Tahta) Dalam Kajian Fiqih | rumahfiqih.com

Al-Tanaazul (Turun Tahta) Dalam Kajian Fiqih

Ahmad Zarkasih, Lc Sat 27 July 2013 06:31 | 6434 views

Bagikan lewat

Masalah yang memang sering terjadi dan selalu ditanyakan serta dipermasalahkan dalam masalah waris, diantaranya ialah iri hati serta dengki dari beberapa kerabat keluarga yang tidak mendapatkan jatah waris. Padahal memang dalam tuntunan syariah dia tidak mendapatkan apa-apa.

Contoh nyata yang paling menonjol ialah ketika si "mayyit", meninggalkan anak laki-laki atau ayah. Konsekuensi syariah yang muncul ketika si mayyit mempunyai anak laki-laki ialah saudara-saudari si mayyit baik itu kakaknya adiknya atau saudari seayah dan seibunya PASTI tidak mendapatkan jatah apa-apa.

Karena memang syariatnya mengatakan demikian. Bahwa saudara-saudari mayyit ter-Mahjub atau trehalangi oleh seorang anak laki-laki. Jadi biasanya, masalah ini yang memang sering menjadi sumbu kericuhan dan perpecahan antara kerabat keluarga. Khususnya antara keponakan (anak laki-laki mayyit) dengan paman atau bibi-nya (saudara-saudari mayyit).

Bagaimanapun, ke-sinis-an pasti akan muncul dari kalangan-kalangan yang memang tidak menjadaptkan jatah waris. Pikirnya, "bagaimana bisa? Aku ini kakaknya, kok anaknya dapet tapi aku tidak dapat?". Kira-kira begitulah. Yaa masalah harta memang tidak ada habisnya, dan manusia tidak akan puas dengan harta yang ada ditangannya.

Nah untuk mengatasi masalah ini, agar nantinya perpecahan dan keributan antar kerabat itu tidak terjadi terus menerus bahkan sampai mengakar ke anak turunan. Kita sebagai muslim yang hidup di lingkungan dengan aneka macam corak budaya ini, memang dituntut dalam penerapan syariah harus juga mempertimbangkan etika social yang berlaku dalam lingkungan itu.

Secara etika memang agak tidak hormat, kalau memakai bahasa betawi isitilahnya "Nyeloncong", seorang keponakan laki-laki setelah mendapatkan jatah waris dari ayahnya (mayyit) kemudian tidak menggubris dan terkesan tidak mau tau dengan keadaan paman atau bibi-nya yang merupakan saudara-saudari ayahnya (mayyit) yang terhalang mendapat waris karena keberadaannya. Padahal bagaimanapun pamannya juga punya andil besar dalam kehidupan dia dan ayahnya.

Ini yang biasanya terjadi keretaan antara kerabat keluarga. Tapi memang syariah-nya mengatakan demikian, dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Bahwa anak laki-laki menghalang para saudara-saudari mayyit untuk dapat jatah waris itu dijamin oleh undang-undang syariah Fiqih islam. Kalau memang semua paham syariat, tentu rebut-ribut semacam ini tidak terjadi.

Praktek Tanaazul (Turun Tahta)

Nah bagaimana mengatasi masalah seperti ini? Dalam kajian Fiqih yang banyak diperbincangkan oleh para ulama dan Fuqoha' ada istilah yang disebut dengan "Al-Tanaazul" [التنازل] yang secara bahasa berarti pelepasan, atau pengguguran, atau juga turun tahta.

"Al-Tanaazul" [التنازل] maksudnya ialah mengugurkan hak-hak yang secara syar'i ia dapatkan kemudian ia memberikan haknya tersebut untuk yang lain dengan KERIDHOAN dan KERELAAN-nya sendiri tanpa paksaan dan intervensi dari yang lain.

Seperti yang dilakukan beberapa wanita yang ber-Tanaazul untuk tidak menerima haknya sebagai istri seperti nafkah materi dan nafkah batin kepada suaminya dengan keridhoan, dan tentu karena sebab-sebab tertentu.

Seperti juga yang dilakukan oleh Saudah ra istri rasul saw yang memberikan jatah harinya (hari tinggal Rasul saw bersama beliau) untuk Aisyah ra ketika Rasul saw sakit, yang akhirnya Rasul saw meninggal dirumah A'isyah ra yang pada hakikatnya itu adalah hari-nya Saudah ra.

Atau juga seperti praktek Tanaazul yang dilakukan oleh istri yang dalam pernikahan Misyar dengan rela tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri dari suaminya. Nikah Misyar belakangan ramai dan banyak dilakukan oleh beberapa orang Timur Tengah.

Nah begitu juga dalam masalah waris. Si anak laki-laki yang memang menghalangi paman-bibi-nya dalam jatah waris ini, dia dibolehkan dan memang bisa ber-Tanaazul dari hak jatah warisnya itu dan memberikannya untuk paman/bibi-nya tersebut. Tentu bagiannya tergantung pada kemauan dan keridhoan si anak yang punya hak itu, entah setengahnya, atau sepertiga atau seperempat atau juga hanya sebagian kecil saja.

Syaratnya yang paling utama ialah, si anak itu harus mengetahui berapa jatah yang ia terima. Setelah mengetahu berapa jatahnya, barulah ia dibolehkan untuk ber-tanaazul. Dan tetap bahwa si anak punya hak paten untuk ber-Tanaazul atau tidak, karena memang itu jatahnya yang resmi hak miliknya, yang dilindungi oleh undang-undang syariah.

Dengan begini, insyaAllah perpecahan antara kerabat keluarga akan terurai sedikit demi sedikit. Dan memang diharuskan bagi setiap orang untuk mengerti syariah dalam kajian fiqih dengan baik dan benar.

Artinya memang syariah punya jalan keluar dari masalah ini semua. Si anak legowo memberikan beberapa bagian dari jatahnya untuk pamana atau bibinya. Dan paman-bibinya pun harus mengerti dan juga legowo kalau memang ia tidak dapat jatah apa-apa, karena memang syariat-nya begitu.

Jadi anggapan bahwa Fiqih tidak mengajarkan Etika itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Toh banyak dalam kajian litelatur Fiqih yang kaya dengan nilai moral dan social. Coba kita bukan lagi Litelatur-litelatur fiqih yang banyak ditulis oleh Ulama baik salaf maupun masa setelahnya yang berisi fatwa-fatwa yang sangat sejalan dengan etika moral dan social.

Jadi kalau masih ada yang mengatakan bahwa Fiqih tidak mengajarkan Etika dan Moral, justru dia-lah dengan perkataannya itu, tidak ber-etika dan tidak ber-moral kepada fiqih.

Wallahu A'lam


Baca Lainnya :

more...

Semua Tulisan Penulis :
Kalau Awam Boleh Ijtihad
Ahmad Zarkasih, Lc | 11 September 2017, 08:03 | 7.746 views
Mampu atau Tidak Berkurban? Ini Standarnya
Ahmad Zarkasih, Lc | 23 August 2017, 06:31 | 5.511 views
Lebih Utama Tidak Berbeda
Ahmad Zarkasih, Lc | 4 December 2016, 17:36 | 6.627 views
Wajah Santun Dakwah Nabi Muhammad
Ahmad Zarkasih, Lc | 3 June 2016, 10:45 | 8.435 views
Kalau Ada Pertanyaan 'Mana Dalil?'
Ahmad Zarkasih, Lc | 28 January 2016, 06:01 | 12.145 views
Dilema 'Mujtahid' Kekinian
Ahmad Zarkasih, Lc | 26 January 2016, 06:56 | 11.384 views
Muslim itu Yang Baik Sosialnya, Bukan Hanya Yang Rajin Ibadah
Ahmad Zarkasih, Lc | 8 December 2015, 06:28 | 17.480 views
Nabi SAW Tidak Anti Kepada Non-Muslim
Ahmad Zarkasih, Lc | 5 November 2015, 05:26 | 11.656 views
Belajar Fiqih itu Santai
Ahmad Zarkasih, Lc | 20 May 2015, 07:51 | 10.225 views
Berguru Kepada Mesin Pencari Gugel
Ahmad Zarkasih, Lc | 23 March 2015, 22:42 | 11.432 views
Ternyata, Shalat Wajib Hanya Satu!
Ahmad Zarkasih, Lc | 17 March 2015, 10:01 | 18.642 views
Banci Jadi Imam, Boleh?
Ahmad Zarkasih, Lc | 12 March 2015, 12:47 | 9.950 views
Bersiwak di Masjid Hukumnya Makruh
Ahmad Zarkasih, Lc | 27 February 2015, 20:30 | 8.022 views
Mana Yang Boleh dan Tidak Boleh Berbeda
Ahmad Zarkasih, Lc | 12 February 2015, 06:36 | 10.516 views
Nabi Tidak Mengerjakan, Berarti Itu Haram?
Ahmad Zarkasih, Lc | 7 February 2015, 06:31 | 18.095 views
Shalat Zuhur Setelah Shalat Jumat
Ahmad Zarkasih, Lc | 23 January 2015, 14:02 | 10.051 views
Satu Kampung Hanya Boleh Ada Satu Jumat, Begitukah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 9 January 2015, 08:37 | 13.438 views
Tidak Tahu Sok Tahu, Tahu Tapi Belagu
Ahmad Zarkasih, Lc | 1 November 2014, 10:24 | 18.076 views
Shalat untuk Menghormati Waktu, Apa dan Bagaimana?
Ahmad Zarkasih, Lc | 8 October 2014, 08:36 | 30.622 views
Kufu', Syarat Sah Nikah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 31 August 2014, 11:20 | 13.161 views
Kawin Paksa, Masih Zaman?
Ahmad Zarkasih, Lc | 16 August 2014, 04:53 | 7.991 views
Puasa Syawal Hukumnya Makruh, Benarkah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 29 July 2014, 22:32 | 18.494 views
Kenapa Sahabat Melakukan Dosa, Padahal Mereka Generasi Terbaik?
Ahmad Zarkasih, Lc | 18 July 2014, 05:40 | 11.434 views
Miskin Ilmu Jago Ngambek
Ahmad Zarkasih, Lc | 11 July 2014, 08:02 | 12.162 views
Apakah Kita Cinta Nabi?
Ahmad Zarkasih, Lc | 23 June 2014, 08:21 | 10.212 views
Semangat Ramadhan Harus Dengan Ilmu
Ahmad Zarkasih, Lc | 19 June 2014, 06:24 | 7.611 views
Niat Berbuat Buruk Tidak Terhitung Dosa, Benarkah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 7 June 2014, 09:47 | 28.536 views
Merubah Kelamin, Bagaimana Jatah Warisnya?
Ahmad Zarkasih, Lc | 5 June 2014, 08:27 | 6.607 views
Jual Beli Kucing, Haramkah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 3 June 2014, 06:20 | 54.568 views
Kanibalisasi Madzhab
Ahmad Zarkasih, Lc | 30 May 2014, 09:31 | 7.899 views
Mau Ikut Nabi apa Ikut Ulama?
Ahmad Zarkasih, Lc | 13 May 2014, 20:00 | 17.077 views
Tarjih Antara 2 Hadits Yang Bertentangan
Ahmad Zarkasih, Lc | 12 May 2014, 21:40 | 13.314 views
Lawan Tapi Mesra
Ahmad Zarkasih, Lc | 20 April 2014, 12:48 | 8.172 views
Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Baqir
Ahmad Zarkasih, Lc | 1 April 2014, 09:01 | 9.940 views
Professor Harfu Jarr
Ahmad Zarkasih, Lc | 28 March 2014, 21:58 | 12.685 views
Madzhab Fiqih Zaidiyah
Ahmad Zarkasih, Lc | 26 March 2014, 21:37 | 15.296 views
Imam Malik, Hadits Mursal dan Amal Ahli Madinah
Ahmad Zarkasih, Lc | 21 March 2014, 06:31 | 8.658 views
Mengenal Madzhab-Madzhab Fiqih (Bag. 4)
Ahmad Zarkasih, Lc | 19 March 2014, 07:02 | 6.981 views
Mengenal Madzhab-Madzhab Fiqih (Bag. 3)
Ahmad Zarkasih, Lc | 18 March 2014, 05:09 | 7.066 views
Mengenal Madzhab-Madzhab Fiqih (Bag. 2)
Ahmad Zarkasih, Lc | 15 March 2014, 06:14 | 7.421 views
Mengenal Madzhab-Madzhab Fiqih (Bag. 1)
Ahmad Zarkasih, Lc | 13 March 2014, 07:59 | 7.965 views
Pendapat Awam Tidak Masuk Hitungan
Ahmad Zarkasih, Lc | 10 March 2014, 05:51 | 8.156 views
Bukan Mujtahid Kok Mentarjih?
Ahmad Zarkasih, Lc | 2 March 2014, 06:40 | 11.414 views
Mau Jadi Kritikus Madzhab Fiqih
Ahmad Zarkasih, Lc | 25 February 2014, 09:19 | 9.820 views
Jama' Sholat Tanpa Udzur, Bolehkah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 20 February 2014, 06:11 | 12.608 views
Gono-Gini Antara Syariah dan Hukum Adat (Bag. 2)
Ahmad Zarkasih, Lc | 18 February 2014, 09:24 | 6.532 views
Gono-Gini Antara Syariah dan Hukum Adat (Bag. 1)
Ahmad Zarkasih, Lc | 17 February 2014, 08:33 | 8.553 views
Lumbung Tanpa Padi
Ahmad Zarkasih, Lc | 15 February 2014, 05:52 | 6.406 views
Ijtihadnya Orang Awam
Ahmad Zarkasih, Lc | 13 February 2014, 06:59 | 12.850 views
Membangun Keluarga Ahli Fiqih
Ahmad Zarkasih, Lc | 12 February 2014, 06:31 | 7.479 views
Hukum Yang Punya Sebab
Ahmad Zarkasih, Lc | 7 February 2014, 06:45 | 17.995 views
Ulama Juga Harus Mengerti Sains
Ahmad Zarkasih, Lc | 4 February 2014, 06:19 | 7.436 views
Beda Level Penyanyi dan Suka Menyanyi
Ahmad Zarkasih, Lc | 31 January 2014, 06:18 | 9.707 views
KHI : Kitab Suci Beraroma Kontroversi (bag. 2)
Ahmad Zarkasih, Lc | 27 January 2014, 08:27 | 6.512 views
KHI : Kitab Suci Beraroma Kontroversi
Ahmad Zarkasih, Lc | 24 January 2014, 11:45 | 7.807 views
Belajar Bijak dalam Berbeda dari Ulama Salaf
Ahmad Zarkasih, Lc | 19 January 2014, 18:21 | 11.596 views
Meninggal Bersama dalam Kecelakaan, Bagaimana Pembagian Warisnya?
Ahmad Zarkasih, Lc | 10 January 2014, 16:25 | 7.483 views
Kenapa Calo Dilarang, dan Agen Tidak?
Ahmad Zarkasih, Lc | 2 January 2014, 05:01 | 11.449 views
Sepatu Yang Terbuat Dari Kulit Babi
Ahmad Zarkasih, Lc | 26 December 2013, 19:18 | 15.546 views
Bolehkah Muslim Masuk Gereja atau Tempat Ibadah Agama Lain?
Ahmad Zarkasih, Lc | 24 December 2013, 05:03 | 18.492 views
Pendapatku Benar Tapi Bisa Jadi Salah
Ahmad Zarkasih, Lc | 20 December 2013, 06:44 | 12.219 views
Adakah Qadha' Sholat?
Ahmad Zarkasih, Lc | 14 December 2013, 05:36 | 17.028 views
Belajar Taqlid dari Ibnu Qudamah
Ahmad Zarkasih, Lc | 8 December 2013, 12:56 | 10.328 views
Fiqih Dulu dan Sekarang
Ahmad Zarkasih, Lc | 27 November 2013, 18:42 | 9.457 views
Mayit Diadzab Karena Tangisan Keluarganya, Benarkah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 21 November 2013, 05:56 | 10.388 views
Menantang Ulama
Ahmad Zarkasih, Lc | 12 November 2013, 08:44 | 9.125 views
Ilmu Fiqih Bukan Ilmu Sembarang
Ahmad Zarkasih, Lc | 7 November 2013, 16:54 | 14.986 views
Sholat di Masjid Yang Ada Kuburannya
Ahmad Zarkasih, Lc | 25 October 2013, 18:23 | 13.282 views
Nikah Punya Banyak Hukum
Ahmad Zarkasih, Lc | 20 October 2013, 06:59 | 14.670 views
Jasa Penghulu Nikah Sirri
Ahmad Zarkasih, Lc | 3 October 2013, 15:09 | 8.386 views
Titip Doa
Ahmad Zarkasih, Lc | 26 September 2013, 14:56 | 19.015 views
Mengkritisi Slogan Kembali ke Al-Quran dan Sunnah
Ahmad Zarkasih, Lc | 19 September 2013, 14:03 | 18.507 views
Tidak Bersedih Dengan Kematian Ulama Berarti Munafiq?
Ahmad Zarkasih, Lc | 16 September 2013, 10:10 | 11.642 views
Fatwa, Apakah Wajib Ditaati?
Ahmad Zarkasih, Lc | 6 September 2013, 09:22 | 10.995 views
Korupsi Bukan Pencurian, Tak Usah Potong Tangan
Ahmad Zarkasih, Lc | 3 September 2013, 08:05 | 9.504 views
Hukum Mengambil Upah Dakwah
Ahmad Zarkasih, Lc | 29 August 2013, 15:42 | 24.953 views
Sholat Jumat Tapi Tidak Mendengarkan Khutbah
Ahmad Zarkasih, Lc | 23 August 2013, 08:52 | 18.945 views
Syubhat Bukan Haram
Ahmad Zarkasih, Lc | 13 August 2013, 05:50 | 12.206 views
Haruskah Beri'tikaf dan Begadang di Malam Lailatul-Qodr
Ahmad Zarkasih, Lc | 30 July 2013, 03:43 | 11.800 views
Al-Tanaazul (Turun Tahta) Dalam Kajian Fiqih
Ahmad Zarkasih, Lc | 27 July 2013, 06:31 | 6.434 views
Hak Cipta Dalam Pandangan Syariah
Ahmad Zarkasih, Lc | 22 July 2013, 08:49 | 9.376 views
Makna Jauf (Rongga) Dalam Pengertian Fiqih Puasa
Ahmad Zarkasih, Lc | 20 July 2013, 10:19 | 12.447 views
Apakah Ada Istilah "Tajil" Dalam Syariah?
Ahmad Zarkasih, Lc | 18 July 2013, 05:36 | 8.195 views
Tarawih 4 Rokaat 1 Salam, Boleh atau Tidak?
Ahmad Zarkasih, Lc | 13 July 2013, 14:29 | 12.941 views
Setan Dibelenggu, Kenapa Masih Ada Yang Maksiat?
Ahmad Zarkasih, Lc | 11 July 2013, 14:20 | 9.772 views
Yang Boleh Tidak Berpuasa Ramadhan
Ahmad Zarkasih, Lc | 8 July 2013, 16:37 | 8.406 views
Siapa Yang Wajib Puasa Ramadhan?
Ahmad Zarkasih, Lc | 8 July 2013, 16:22 | 8.066 views
Dilema Punuk Unta
Ahmad Zarkasih, Lc | 3 July 2013, 05:40 | 21.091 views
Menyematkan Nama Suami di Belakang Nama Istri
Ahmad Zarkasih, Lc | 28 June 2013, 13:47 | 17.549 views
Almarhum Bukan Gelar
Ahmad Zarkasih, Lc | 19 June 2013, 05:22 | 13.322 views
Teka-Teki Fiqih
Ahmad Zarkasih, Lc | 11 June 2013, 08:04 | 28.081 views
Ustadz Anonim di Medsoc
Ahmad Zarkasih, Lc | 8 June 2013, 06:09 | 7.437 views
Keanehan Hukum Fiqih
Ahmad Zarkasih, Lc | 28 May 2013, 19:12 | 8.769 views
Dokter dan Apoteker
Ahmad Zarkasih, Lc | 22 May 2013, 09:30 | 8.407 views
Siapa Salah, Siapa Kena Getahnya
Ahmad Zarkasih, Lc | 20 May 2013, 20:45 | 8.133 views
Matang Sebelum Waktunya
Ahmad Zarkasih, Lc | 18 May 2013, 11:47 | 8.650 views
Masjid Kok Dikunci?
Ahmad Zarkasih, Lc | 28 April 2013, 01:44 | 8.691 views
Buku Fiqih Yang Tidak Fiqih
Ahmad Zarkasih, Lc | 22 April 2013, 06:41 | 11.013 views
Galaunya Para Ulama
Ahmad Zarkasih, Lc | 13 April 2013, 17:40 | 9.256 views
Pengkhianat Ilmu
Ahmad Zarkasih, Lc | 4 April 2013, 05:00 | 7.599 views
Menulis, Proses Penyelamatan Ilmu
Ahmad Zarkasih, Lc | 26 March 2013, 16:44 | 6.970 views
Hukum Beli Barang Black Market
Ahmad Zarkasih, Lc | 8 March 2013, 07:00 | 14.024 views
Meng-kecil-kan yang Kecil, Mem-BESAR-kan yang Besar
Ahmad Zarkasih, Lc | 22 February 2013, 05:53 | 7.915 views
Ulama Pesanan
Ahmad Zarkasih, Lc | 17 February 2013, 08:01 | 7.769 views
Keistimewaan Ilmu Faraidh
Ahmad Zarkasih, Lc | 10 February 2013, 10:31 | 8.456 views
Ulama-ulama Bujang
Ahmad Zarkasih, Lc | 24 January 2013, 06:03 | 10.706 views
PENULIS :
Ahmad Zarkasih, Lc106 tulisan
Hanif Luthfi, Lc., MA66 tulisan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA57 tulisan
Ahmad Sarwat, Lc., MA48 tulisan
Isnan Ansory, Lc, MA26 tulisan
Firman Arifandi, Lc., MA23 tulisan
Sutomo Abu Nashr, Lc20 tulisan
Aini Aryani, Lc19 tulisan
Galih Maulana, Lc15 tulisan
Muhammad Abdul Wahab, Lc13 tulisan
Ali Shodiqin, Lc13 tulisan
Isnawati, Lc., MA9 tulisan
Muhammad Ajib, Lc., MA9 tulisan
Siti Chozanah, Lc7 tulisan
Tajun Nashr, Lc6 tulisan
Maharati Marfuah Lc5 tulisan
Faisal Reza4 tulisan
Ridwan Hakim, Lc2 tulisan
Muhammad Aqil Haidar, Lc1 tulisan
Muhammad Amrozi, Lc1 tulisan
Luki Nugroho, Lc0 tulisan
Nur Azizah, Lc0 tulisan
Wildan Jauhari, Lc0 tulisan
Syafri M. Noor, Lc0 tulisan
Ipung Multinigsih, Lc0 tulisan
Solihin, Lc0 tulisan
Teuku Khairul Fazli, Lc0 tulisan

Jadwal Shalat DKI Jakarta

6-5-2021
Subuh 04:35 | Zhuhur 11:51 | Ashar 15:13 | Maghrib 17:49 | Isya 18:59 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih | Perbandingan Mazhab | img