Surat Al-Baqarah [2] : 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah : 248)247 | 248 | 249

T A F S I R

247 | kembali | 249

M A R A J I ' T A F S I R

1. Jami'ul Bayan : Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H)
2. An-Nukat wal 'Uyun : Al-Mawardi (w. 450 H)
3. At-Tafsir Al-Basith : Al-Wahidi (w. 468 H)
4. Ma'alim At-Tanzil : Al-Baghawi (w. 516 H)
5. Al-Kasysyaf : Az-Zamakhsyari (w. 538 H)
6. Al-Muharrar Al-Wajiz : Ibnu 'Athiyah (w. 546 H)
7. Mafatih Al-Ghaib : Fakhrudin Ar-Razi (w. 606 H)
8. Al-Jami' li Ahkamil Quran : Al-Qurthubi (w. 681 H)
9. Al-Bahrul Muhith : Abu Hayyan (w. 745 H)
10. Tafsir Al-Quran Al-Azhim : Ibnu Katsir (w. 774 H)
11. Tafsir Jalalain : Al-Mahalli (w. 864 H) - As-Suyuthi (w. 911 H)
12. Ad-Durr Al-Mantsur : As-Suyuthi (w. 911 H)
13. Irsyadu Al-'Aql As-Salim : Abu As-Su'ud (w. 982 H)
14. Fathul Qadir : Asy-Syaukani (w. 1250 H)
15. Ruhul Ma'ani : Al-Alusi (w. 1270 H)
16. At-Tahrir wa At-Tanwir : Ibnu 'Asyur (w. 1393 H)