Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat | 1-7

            cp : Syihabuddin Ahmad082113169460
Judul : Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Tebal : 470 hlm.
Harga Rp. 204.000,-
Jenis Cover : Hardcover
Penerbit : Rumah Fiqih Publishing
Berat : 777 grm
Kertas/Ukuran : B5

DAFTAR ISI

Pengantar
Daftar Isi

Bagian Pertama Jual-beli
Bab 1 : Jual-beli
Bab 2 : Pembagian Jual-beli
Bab 3 : Perdagangan
Bab 4 : Akad Kredit
Bab 5 : Akad Salam
Bab 6 : Akad Istishna'
Bab 7 : Perantara
Bab 8 : Uang Muka
Bab 9 : Penyewaan
Bab 10 : Lelang

Bagian Kedua Praktek Haram
Bab 1 : Jual-beli Terlarang
Bab 2 : Riba
Bab 3 : Judi
Bab 4 : Ghashb
Bab 5 : Gharar
Bab 6 : Korupsi
Bab 7 : Suap

Bagian Ketiga Kerjasama
Bab 1 : Syarikah
Bab 2 : Mudharabah
Bab 3 : Gadai
Bab 4 : Wakalah
Bab 5 : Hawalah

Bagian Keempat Sosial
Bab 1 : Peminjaman
Bab 2 : Titipan
Bab 3 : Luqathah
Bab 4 : Anak Ditemukan
Bab 5 : Waqaf

Bagian Kelima Muamalat Kontemporer
Bab 1 : Bermuamalah Dengan Bank
Bab 2 : Kartu Kredit
Bab 3 : Asuransi
Bab 4 : Pajak
Bab 5 : Multi Level Marketing
Bab 6 : Dropshipping & Reselling
Bab 7 : Kuis & Undian Berhadiah
Bab 8 : Hak Cipta
Bab 9 : Uang Elektronik
Bab 10 : Bursa Saham
Bab 11 : Future Komoditi

Penutup
Pustaka

 

BUKU LAIN :

Dapatkan 64 judul buku karya para ustadz di Rumah Fiqih Indonesia